Plaats van bevallen

Zolang alles goed gaat mogen jullie zelf kiezen waar jullie gaan bevallen. Tijdens de zwangerschap en bevalling maken wij steeds de afweging of het veilig is om onder onze begeleiding te bevallen. Het kan dus zo zijn dat we je in de zwangerschap of tijdens de bevalling overdragen aan het ziekenhuis.
Zolang alles goed gaat hebben jullie de volgende keuze mogelijkheden.

Thuis

Wanneer er geen medische indicatie is, kan je thuis bevallen.

Geboortecentrum Origine

Origine is het geboortecentrum in Breda. Het is gevestigd in het Amphia Ziekenhuis locatie Langendijk, op de 2e etage. Een kraamverzorgster van Careijn assisteert tijdens de bevalling. Je moet je hiervoor aanmelden, dit kan via telefoon nummer: 088-1239999 of digitaal via de website: www.geboortecentrumorigine.nl. Het is mogelijk na de bevalling hier te verblijven. Kijk voor meer informatie op de website. Treedt er tijdens de bevalling een medische indicatie op, dan wordt je verplaatst naar de verloskamers op de begane grond. 

Indien je gericht bent op het Amphia ziekenhuis en gaat bevallen op de verloskamers of in Orgine, moet je je van te voren (naast Origine) ook inschrijven bij het ziekenhuis zelf. Indien je er al bekend bent vanwege je zwangerschap is dit niet nodig. Je kunt je inschrijven via telefoonnummer: 076-5951011 (tijdens kantooruren). Bij een eerste bezoek aan het ziekenhuis moet je je nog wel legitimeren met een geldig identiteitsbewijs.

ETZ locatie Elisabeth/ Kraamhotel Moeder- en kindcentrum

In het ETZ locatie Elisabeth kun je zowel poliklinisch bevallen als in het nieuwe Moeder- en Kindcentrum.

Poliklinisch
Tijdens de poliklinische bevalling in ETZ Elisabeth beval je op de verloskamers. Dit is dezelfde afdeling waar medische bevallingen onder leiding van de gynaecoloog of klinisch verloskundige plaatsvinden. Je kunt hier dus ook bevallen als je niet medisch hoeft te bevallen. Wij begeleiden hier je bevalling en een kraamverzorgsters van Lunavi assisteert ons. Treedt er tijdens de bevalling een medische indicaties op, dan neemt de klinisch verloskundige van het ziekenhuis of gynaecoloog de zorg over op dezelfde kamer, dus tijdens de bevalling is verhuizen van kamer niet nodig.
 
Kraamhotel Moeder- en kindcentrum ETZ Elisabeth
Het kraamhotel bevind zich in het ETZ locatie Elisabeth te Tilburg. Het kraamhotel is op dezelfde verdieping als de verloskamers. Het is een afdeling waar alleen bevallingen onder leiding van verloskundige in de 1e lijn plaatsvinden. Ook hier begeleiden wij jou bevalling samen met een kraamverzorgster van Lunavi. Treedt er tijdens de bevalling een indicatie op waarvoor we je moeten doorsturen naar de klinisch verloskundige of gynaecoloog dan verplaatsen we ons naar de verloskamers. Ook is het mogelijk om een deel of het gehele kraambed door te brengen in het kraamhotel.

Medium risk (B/D)

Medium risk is een verplaatste thuisbevalling onder onze begeleiding. Dit in verband met transportrisico, omdat er een kans op herhaling van bijvoorbeeld een vastzittende placenta of ruim bloedverlies tijdens een eerdere bevalling aanwezig is. Je kunt kiezen tussen het ETZ locatie Elisabeth of het Amphia ziekenhuis locatie Langendijk.

Medische indicatie

Tijdens de bevalling kunnen we je verwijzen naar het ziekenhuis. In het ziekenhuis werken verschillende disciplines, zoals een verloskundige, assistent gynaecologie en de gynaecoloog. Er is altijd een verpleegkundige of kraamverzorgster van het ziekenhuis bij je bevalling aanwezig. Wie je daar treft is afhankelijk van de reden dat je naar het ziekenhuis gaat en hoe je bevalling verder verloopt. Als wij je verwijzen zijn wij niet meer bij je bevalling aanwezig. We weten dat je in goede handen bent en moeten de zorg overdragen.

Vervoer

Er kunnen verschillende redenen zijn, waarom je naar het ziekenhuis moet. Meestal is er geen spoedsituatie en in dat geval ga je ook met eigen vervoer naar het ziekenhuis. Als er wel een spoedsituatie is bellen wij een ambulance voor het vervoer.

Ben je al in Origine dan gaan we binnendoor met een rolstoel of brancard naar de verloskamers. Bij Terra verloskamers is verplaatsing niet nodig. Vanuit kraamhotel Livive gaan we ook met een rolstoel of brancard naar de verloskamers.

Kosten

Kijk in je polis van de zorgverzekeraar naar wat jouw verzekering vergoed met betrekking tot bevallen op één van bovenstaande locaties.

Praktijkadres Dongen

Kloosterpad 13 E
5104 JT Dongen
0162 - 31 28 34

Praktijkadres Rijen

Catharina van Tussenbroekstraat
(tegenover nr 11)
5122 CS Rijen

 

Direct aanmelden

 

logo

 

    Facebook-like-button

 

Verloskundigenpraktijk Luna • Kloosterpad 13 E in Dongen • Catharina van Tussenbroekstraat t.o. nr 11 in Rijen